Amper Grid

Amper Grid je obchodní značka
společnosti Elektromontas, a.s.

Stavíme
cesty
energii


Certifikáty

Kvalitu našich služeb potvrzují i následující certifikáty:


Elektromontáže

  • Výstavba, údržba a obnova kritické energetické infrastruktury (úrovně napětí NN, VN, VVN)
  • Výstavba optických sítí
  • Výstavba a údržba lokálních distribučních soustav včetně trafostanic

Výstavba
moderních
energetických
prvků
na klíč

  • Výstavba fotovoltaických elektráren včetně bateriových systémů
  • Výstavba infrastruktury pro elektromobilitu

Služby
pro obce
a developery

  • Výstavba a údržba veřejného osvětlení včetně světelně-technických výpočtů dle platných norem
  • Vyvedení výkonu a datová připojení (optické sítě) pro datová centra
  • Zasíťování a realizace přípojek včetně trafostanic pro developerské projekty