Compliance

ODMÍTÁME A NETOLERUJEME KORUPČNÍ JEDNÁNÍ V JAKÉKOLIV PODOBĚ!

Priority

Naší prioritou je zcela odstranit či v maximální míře omezit příležitosti pro vznik korupčního jednání a v návaznosti na identifikovaná korupční rizika přijmout efektivní opatření k jejich eliminaci nebo minimalizaci. Důraz klademe na prevenci, odhalení a důkladné prošetření korupčního jednání a na vytvoření transparentního prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům.

Compliance manažer společnosti

Compliance manažer Ing. Jaroslav Soukup: +420 725 863 737

Komunikační kanály pro oznámení

Elektronická adresa

oznameni@ampergrid.cz

Adresa sídla

Nové Strašecí, J. Šotky 445, PSČ 271 01
„schránka důvěry“ (označená poštovní schránka umístěná na budově sídla), v případě doručení poštou je třeba na obálku vždy výraznou formou uvést: „Neotvírat - oznámení podezření“