Profil
firmy


Naší činností přispíváme k rozvoji a údržbě robustní elektrické sítě, která je zásadním prvkem jak pro energetickou bezpečnost České Republiky, tak pro budování moderní, decentralizované, nízkouhlíkové energetiky.

Pro tuto činnost jsme smluvním partnerem společností ČEZ Distribuce, a.s. a EG.D, a.s. (člen skupiny E.ON).

AmperGrid je aktivní především v těchto oblastech:

  • Výstavba, údržba a obnova kritické energetické infrastruktury (úrovně napětí NN, VN, VVN)
  • Výstavba a servis fotovoltaických elektráren včetně bateriových systému
  • Služby pro obce a developery: výstavba a údržba veřejného osvětlení, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu, vyvedení výkonu a připojování datových center, zasíťování pozemku


Politika
společnosti
-
Politika
integrovaného
systému řízení

Závazek vedení společnosti k trvalému zlepšování

Vedení naší společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení. Tohoto trvalého zlepšování chceme dosahovat pomocí:

  • Realistických cílů společnosti
  • Sledováním měřených veličin procesů
  • Prováděním nápravných a preventivních opatření podle pravidla PDCA (Plan, Do, Control, Act – Plánuj, Dělej, Kontroluj, Jednej)
  • Aplikováním myšlenek politiky ISŘ
  • Neustálého zvyšování kvalifikace zaměstnanců pomocí odborných školení
zobrazit více


Historie

Historie naší společnosti sahá do roku 1999 a po celou dobu jsme silným regionálním partnerem našich zákazníků v rámci energetiky.

V posledních letech jsme rozšířili oblast své působnosti na celou ČR, zaměřili jsme se na rozšíření našeho portfolia služeb o kompletní projekční činnost, inženýring a komplexní realizace elektromontážních prací včetně elektromobility, smart řešení, fotovoltaických elektráren a dalších prvků moderní energetiky.

V roce 2023 se naše společnost stala součástí skupiny Amper a přijala novou obchodní značku Amper Grid.

Naší novou obchodní značkou se chceme ještě více profilovat v oblasti služeb moderní energetiky.Reference

Rok Zakázka Cena Kraj
2022Rakovník - nový kVN směr Valeo – průmysl14 635 000,-STŘEDNÍ ČECHY
2023DC-Varnsdorf,Unifi,kab.DC_2047,2019,20178 206 000,-SEVERNÍ ČECHY
2022Mnichovice-obnova NN část náměstí, Fričov3 518 860,-STŘEDNÍ ČECHY
2022Tursko, č.parc. 48/1 - kVN, TS a kNN1 755 000,-STŘEDNÍ ČECHY
2021Stehelčeves č.parc. 627 TS, VN, Knn1 089 000,-STŘEDNÍ ČECHY
2021CV_Jirkov-Boleboř-Rudolice 145-171,MKPB2 359 000,-SEVERNÍ ČECHY
2021Buštěhrad u Hřiště – Veřejné Osvětlení5 139 017,-STŘEDNÍ ČECHY
2022Buštěhrad u MŠ – Veřejné Osvětlení5 381 057,-STŘEDNÍ ČECHY
2022Buštěhrad u MŠ obnova kNN8 089 000,-STŘEDNÍ ČECHY
2023Předměřice, VN2377/2376, MKPB oprava zákl.7 955 000,-VÝCHODNÍ ČECHY
2023Nová elektroinstalace v chrámu Sv. Bartoloměje, Rakovník1 181 525,-STŘEDNÍ ČECHY
2023Dluhonice - odb.ČD Říkovice, vedení 110 kV, V 551/5523 400 000,-VÝCHODNÍ ČECHY